Cyng Billy Mullin

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
c/o Civic & Members’ Services
County Hall
Mold
Flintshire
CH7 6NR

Ffôn:  01244 531413

Ffôn Symudol:  07952290249

E-bost:  billy.mullin@flintshire.gov.uk

Lawrlwytho manylion cyswllt Cyng Billy Mullin fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 09/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 -