Cyng George Hardcastle

Plaid: Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

Political grouping: Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

Ward: Aston / Aston

Other cynghorwyr representing this Ward: