Cyng Hilary McGuill

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

Political grouping: Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Argoed a New Brighton

Other cynghorwyr representing this Ward: