Cyng Hilary McGuill

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Plaid: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Argoed / Argoed