Cyng Hilary McGuill

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

Other cynghorwyr representing this Ward: