Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) 13 of Part 4 of Schedule 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Explanation of Reasons

 • By Virtue of Paragraph 13

  Information which is likely to reveal the identity of an individual.

  Condition:

  Information which -

  • (a) falls within any of paragraphs 12 to 15, 17 and 18 above; and
  • (b) is not prevented from being exempt by virtue of the ‘qualifications’ above,

  is exempt information if and so long, as in all the circumstances of the case, the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

Reason restricted justification

The report contains information which is likely to reveal the identity of an individual and the public interest in withholding the report outweighs the public interest in disclosing the report in order to protect the privacy of the individuals concerned.

Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth sy'n debygol o ddatgelu pwy yw unigolyn ac mae budd y cyhoedd o ddal yr adroddiad yn ôl yn fwy o lawer na budd y cyhoedd o ddatgelu'r adroddiad er mwyn gwarchod preifatrwydd yr unigolion dan sylw.