Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) 12, 13 of Part 4 of Schedule 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Explanation of Reasons

 • By Virtue of Paragraph 12

  Information relating to a particular individual.

  Condition:

  Information which -

  • (a) falls within any of paragraphs 12 to 15, 17 and 18 above; and
  • (b) is not prevented from being exempt by virtue of the ‘qualifications’ above,

  is exempt information if and so long, as in all the circumstances of the case, the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

 • By Virtue of Paragraph 13

  Information which is likely to reveal the identity of an individual.

  Condition:

  Information which -

  • (a) falls within any of paragraphs 12 to 15, 17 and 18 above; and
  • (b) is not prevented from being exempt by virtue of the ‘qualifications’ above,

  is exempt information if and so long, as in all the circumstances of the case, the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

Reason restricted justification

The report contains information relating to individuals and the public interest in not revealing the information outweighs the public interest in releasing it.

Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion ac mae budd y cyhoedd mewn peidio â datgelu’r wybodaeth yn gorbwyso bydd y cyhoedd o’i ryddhau.