Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) 14 of Part 4 of Schedule 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Explanation of Reasons

 • By Virtue of Paragraph 14

  Information relating to the financial or business affairs of any particular person (including the authority holding that information).

  Condition:

  Information falling within paragraph 14 is not exempt information by virtue of that paragraph if it is required to be registered under —

  • the Companies Act 1985;
  • the Friendly Societies Act 1974;
  • the Friendly Societies Act 1992;
  • the Industrial and Provident Societies Acts 1965 to 1978;
  • the Building Societies Act 1986;or
  • the Charities Act 1993.

  Information which -

  • (a) falls within any of paragraphs 12 to 15, 17 and 18 above; and
  • (b) is not prevented from being exempt by virtue of the ‘qualifications’ above,

  is exempt information if and so long, as in all the circumstances of the case, the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

Reason restricted justification

The report contains information relating to contracts to be let and the public interest in withholding those details outweigh the public interest in revealing them until the contracts are let.

Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ynghlwm â chontractau i’w gosod ac mae’r budd i’r cyhoedd o gadw’r manylion hynny’n gyfrinachol yn fwy na’r budd i’r cyhoedd o’u datgelu nes bydd y contractau wedi’u gosod.