Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) 12 of Part 4 of Schedule 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Explanation of Reasons

 • By Virtue of Paragraph 12

  Information relating to a particular individual.

  Condition:

  Information which -

  • (a) falls within any of paragraphs 12 to 15, 17 and 18 above; and
  • (b) is not prevented from being exempt by virtue of the ‘qualifications’ above,

  is exempt information if and so long, as in all the circumstances of the case, the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

Reason restricted justification

The report includes the personal details of one or more named individual(s), and the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information.

Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion personol un neu fwy o unigolion a enwir, ac mae budd y cyhoedd wrth gynnal yr eithriad yn drech na budd y cyhoedd wrth ddatgelu’r wybodaeth.