Eich Aelodau Seneddol

Mae dwy etholaeth seneddol yn yr ardal hon ac un Aelod Seneddol ar gyfer y naill etholaeth a’r llall. Mae’r ddau Aelod Seneddol ar gael i roi cyngor i’r etholwyr mewn cymorthfeydd rheolaidd.

Dilynwch y dolenni isod i weld manylion cyswllt yr ASau ac i gael gwybodaeth am eu cymorthfeydd:

Os ydych yn breswylydd ac am gael gwybod pa etholaeth yr ydych yn byw yn ymweld Nhŷ'r Cyffredin peiriant chwilio etholaeth.