Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Mae’r Aelodau o Senedd Ewrop (ASE) isod, a etholwyd yn 2009 drwy gynrychiolaeth gyfrannol, yn cynrychioli Cymru gyfan. Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael gwybodaeth am sut i gysylltu ag unrhyw un ohonynt am gyngor a chymorth.

Contact The European Parliament at:

2 Queen Anne’s Gate
London SW1H 9AA
Tel: 020 7227 4300
Fax: 020 7227 4302
Email: eplondon@europarl.europa.eu

European Parliament Web Site