• llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Leader of the Independent Group / Arweinydd y Grŵp Annibynnol

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

  Aelod Cabinet Strydlun / Cabinet Member for Streetscene

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Pam Banks
  Cllr Pam Banks

  Mostyn / Mostyn

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Sean Bibby
  Cyng Sean Bibby

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Cabinet Member for Housing and Regeneration / Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd / Cabinet Member for Planning and Public Protection

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Gillian Brockley
  Cllr Gillian Brockley

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

  Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee / Is-gadeirydd Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Helen Brown
  Cyng Helen Brown

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

  Chair of Community & Housing Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned & Tai

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Mel Buckley
  Cllr Mel Buckley

  Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Teresa Carberry
  Cllr Teresa Carberry

  Mold: Broncoed / Yr Wyddgrug: Broncoed

  Chair of Education, Youth & Culture Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Tina Claydon
  Cllr Tina Claydon

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr David Coggins Cogan
  Cllr David Coggins Cogan

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Geoff Collett
  Cyng Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Steve Copple
  Cllr Steve Copple

  Caerwys / Caerwys

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Bill Crease
  Cllr Bill Crease

  Connah's Quay South / De Cei Connah

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Paul Cunningham
  Cyng Paul Cunningham

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Jean S Davies
  Cyng Jean S Davies

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Rob Davies
  Cyng Rob Davies

  Bagillt / Bagillt

  Chair of Constitution and Democratic Services Committee / Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, Vice-Chair of Licensing Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Adele Davies-Cooke
  Cyng Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

  Leader of the Conservative Group / Arweinydd y Grŵp Ceidwadol

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Mared Eastwood
  Cyng Mared Eastwood

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Is-gadeirydd Y Cyngor / Vice-Chair of the Council

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley: Mountain / Bwcle: Mynydd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Chrissy Gee
  Cllr Chrissy Gee

  Broughton South / De Brchdyn

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng David Healey
  Cyng David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Ian Hodge
  Cllr Ian Hodge

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Andy Hughes
  Cllr Andy Hughes

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Aelod Cabinet dros Dai / Cabinet Member for Housing

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter / Vice-Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Alasdair Ibbotson
  Cllr Alasdair Ibbotson

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Chair of Climate Change Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael / Cabinet Member for Finance & Social Value

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol / Deputy Leader of the Council (Partnerships) & Cabinet Member for Social Services

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Cadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of Recovery Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Simon Jones
  Cllr Simon Jones

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

  Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Vice Chair of Planning Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Gina Maddison
  Cllr Gina Maddison

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Roz Mansell
  Cllr Roz Mansell

  Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Allan Marshall
  Cllr Allan Marshall

  Treuddyn / Treuddyn

  Vice-Chair of Climate Change Committee / Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Ryan McKeown
  Cllr Ryan McKeown

  Broughton South / De Brchdyn

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Debbie Owen
  Cllr Debbie Owen

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Ted Palmer
  Cyng Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Andrew Parkhurst
  Cllr Andrew Parkhurst

  Cilcain / Cilcain

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Leader of the Independent Alliance Group

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Michelle Perfect
  Cyng Michelle Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

  Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Vicky Perfect
  Cyng Vicky Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Carolyn Preece
  Cllr Carolyn Preece

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

  Vice-Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr David Richardson
  Cllr David Richardson

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell

  Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg / Leader of the Council and Cabinet Member for Education; Leader of the Labour Group

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Dan Rose
  Cllr Dan Rose

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Kevin Rush
  Cllr Kevin Rush

  Bagillt / Bagillt

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Dale Selvester
  Cllr Dale Selvester

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Jason Shallcross
  Cllr Jason Shallcross

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Sam Swash
  Cllr Sam Swash

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Linda Thew
  Cllr Linda Thew

  Northop / Llaneurgain

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Linda Thomas
  Cllr Linda Thomas

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Ant Turton
  Cllr Ant Turton

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Roy Wakelam
  Cllr Roy Wakelam

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Leader of the Eagle Group / Arweinydd Grŵp yr Eryr

 • llun - dolen gyswllt i fanylion Cllr Antony Wren
  Cllr Antony Wren

  Connah's Quay South / De Cei Connah