Eich Cynghorwyr by Ward

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mared Eastwood
  Cyng Mared Eastwood

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Is-gadeirydd Y Cyngor / Vice-Chair of the Council

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

 Bagillt / Bagillt

 Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

 Broughton South / De Brchdyn

 Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of Recovery Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Carolyn Preece
  Cllr Carolyn Preece

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

  Welsh Labour / Llafur Cymru

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Dan Rose
  Cllr Dan Rose

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

  Welsh Labour / Llafur Cymru

 Buckley: Mountain / Bwcle: Mynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley: Mountain / Bwcle: Mynydd

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Leader of the Independent Alliance Group

 Caergwrle / Caergwrle

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Healey
  Cyng David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

 Caerwys / Caerwys

 Cilcain / Cilcain

 Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 Connah's Quay South / De Cei Connah

 Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Roz Mansell
  Cllr Roz Mansell

  Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra

  Independent / Annibynnol

 Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell

  Labour / Llafur

  Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg / Leader of the Council and Cabinet Member for Education; Leader of the Labour Group

 Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Cunningham
  Cyng Paul Cunningham

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Michelle Perfect
  Cyng Michelle Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Vicky Perfect
  Cyng Vicky Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

  Labour / Llafur

 Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Mel Buckley
  Cllr Mel Buckley

  Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt

  Welsh Labour / Llafur Cymru

 Greenfield / Maes Glas

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

 Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

 Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Linda Thomas
  Cllr Linda Thomas

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

  Welsh Labour / Llafur Cymru

 Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Sam Swash
  Cllr Sam Swash

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

  Welsh Labour / Llafur Cymru

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ant Turton
  Cllr Ant Turton

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

  Independent / Annibynnol

 Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Holywell Central / Canol Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ted Palmer
  Cyng Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ian Hodge
  Cllr Ian Hodge

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Independent / Annibynnol

 Holywell West / Gorllewin Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael / Cabinet Member for Finance & Social Value

 Hope / Yr Hob

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 Leeswood / Coed-llai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter / Vice-Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

 Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

  Independent / Annibynnol

  Aelod Cabinet Strydlun / Cabinet Member for Streetscene

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Gina Maddison
  Cllr Gina Maddison

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

  Welsh Labour / Llafur Cymru

 Llanfynydd / Llanfynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Dai / Cabinet Member for Housing

 Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd / Cabinet Member for Planning and Public Protection

 Mold South / De'r Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Geoff Collett
  Cyng Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

 Mostyn / Mostyn

 Northop / Llaneurgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Linda Thew
  Cllr Linda Thew

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

 Penyffordd / Pen-y-ffordd

 Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Labour / Llafur

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol / Deputy Leader of the Council (Partnerships) & Cabinet Member for Social Services

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Dale Selvester
  Cllr Dale Selvester

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Independent

 Saltney Ferry / Saltney Ferry

 Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

 Shotton West / Gorllewin Shotton

 Treuddyn / Treuddyn

 Whitford / Chwitffordd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Non Aligned / Amymochrol

  Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee

 Not specified