Eich Cynghorwyr by Political Grouping

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

Cynghorydd by Political Grouping
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
llun o Cllr Pam Banks

Cllr Pam Banks

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: pam.banks@flintshire.gov.uk

Independent Mostyn / Mostyn
llun o Cllr Gillian Brockley

Cllr Gillian Brockley

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: gillian.brockley@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Hawarden: Aston / Penarlag: Aston
llun o Cllr Mel Buckley

Cllr Mel Buckley

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: mel.buckley@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt
llun o Cllr Teresa Carberry

Cllr Teresa Carberry

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: teresa.carberry@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru  
llun o Cllr Tina Claydon

Cllr Tina Claydon

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: tina.claydon@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug
llun o Cllr David Coggins Cogan

Cllr David Coggins Cogan

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: david.coggins.cogan@flintshire.gov.uk

Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd
llun o Cllr Steve Copple

Cllr Steve Copple

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: steve.copple@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol Caerwys / Caerwys
llun o Cllr Bill Crease

Cllr Bill Crease

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: bill.crease@flintshire.gov.uk

Independent Connah's Quay South / De Cei Connah
llun o Cllr Chrissy Gee

Cllr Chrissy Gee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: chrissy.gee@flintshire.gov.uk

Independent Broughton South / De Brchdyn
llun o Cllr Ian Hodge

Cllr Ian Hodge

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: ian.hodge@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol Holywell East / Dwyrain Treffynnon
llun o Cllr Andy Hughes

Cllr Andy Hughes

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: andy.hughes@flintshire.gov.uk

Independent  
llun o Cllr Simon Jones

Cllr Simon Jones

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: simon.jones@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain
llun o Cllr Gina Maddison

Cllr Gina Maddison

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: gina.maddison@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd
llun o Cllr Roz Mansell

Cllr Roz Mansell

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: roz.mansell@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra
llun o Cllr Allan Marshall

Cllr Allan Marshall

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: allan.marshall@flintshire.gov.uk

Annibynnol / Independent Treuddyn / Treuddyn
llun o Cllr Ryan McKeown

Cllr Ryan McKeown

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: ryan.mckeown@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Broughton South / De Brchdyn
llun o Cllr Debbie Owen

Cllr Debbie Owen

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: debbie.owen@flintshire.gov.uk

Independent Connah's Quay Central / Canol Cei Connah
llun o Cllr Andrew Parkhurst

Cllr Andrew Parkhurst

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: andrew.parkhurst@flintshire.gov.uk

Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Cilcain / Cilcain
llun o Cllr Carolyn Preece

Cllr Carolyn Preece

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: carolyn.preece@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre
llun o Cllr David Richardson

Cllr David Richardson

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: David.F.Richardson@flintshire.gov.uk

Independent Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn
llun o Cllr Dan Rose

Cllr Dan Rose

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: dan.rose@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre
llun o Cllr Dale Selvester

Cllr Dale Selvester

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: dale.selvester@flintshire.gov.uk

Independent Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand
llun o Cllr Jason Shallcross

Cllr Jason Shallcross

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: jason.shallcross@flintshire.gov.uk

Independent Saltney Ferry / Saltney Ferry
llun o Cllr Sam Swash

Cllr Sam Swash

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: sam.swash@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot
llun o Cllr Linda Thew

Cllr Linda Thew

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: linda.thew2@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol Northop / Llaneurgain
llun o Cllr Linda Thomas

Cllr Linda Thomas

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: linda.thomas@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe
llun o Cllr Ant Turton

Cllr Ant Turton

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: ant.turton@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot
llun o Cllr Roy Wakelam

Cllr Roy Wakelam

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: roy.wakelam@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cllr Antony Wren

Cllr Antony Wren

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Gwaith: antony.wren@flintshire.gov.uk

Independent Connah's Quay South / De Cei Connah
llun o Cyng Sean Bibby

Cyng Sean Bibby

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 816791

Gwaith: sean.bibby@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton West / Gorllewin Shotton
llun o Cyng Chris Bithell

Cyng Chris Bithell

Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd / Cabinet Member for Planning and Public Protection

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 01352 754578

Gwaith: christopher.bithell@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug
llun o Cyng Geoff Collett

Cyng Geoff Collett

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol / Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 756582

Gwaith: geoff.collett@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Mold South / De'r Wyddgrug
llun o Cyng Paul Cunningham

Cyng Paul Cunningham

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 731773

Gwaith: paul.cunningham@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Ron Davies

Cyng Ron Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 811828

Ffôn symudol: 07786570591

Gwaith: Ron.Davies@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
llun o Cyng David Evans

Cyng David Evans

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd / Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 509827

Gwaith: david.evans@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
llun o Cyng David Healey

Cyng David Healey

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant / Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: david.healey@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Caergwrle / Caergwrle
llun o Cyng Gladys Healey

Cyng Gladys Healey

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd / Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 761523

Gwaith: gladys.healey@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Hope / Yr Hob
llun o Cyng Dave Hughes

Cyng Dave Hughes

Aelod Cabinet dros Dai / Cabinet Member for Housing

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01978 762726

Gwaith: dave.hughes@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Llanfynydd / Llanfynydd
llun o Cyng Ray Hughes

Cyng Ray Hughes

Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter / Vice-Chair of Community, Housing & Assets Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 771372

Gwaith: raymond.hughes@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Leeswood / Coed-llai
llun o Cllr Alasdair Ibbotson

Cllr Alasdair Ibbotson

c/o Members' Services, County Hall, Mold, CH7 6NA

Gwaith: 07907 879764

Gwaith: alasdair.ibbotson@flintshire.gov.uk

Welsh Labour / Llafur Cymru
(Labour / Llafur)
Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cyng Paul Johnson

Cyng Paul Johnson

Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael / Cabinet Member for Finance & Social Value

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 07974 109188

Gwaith: paul.johnson@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell West / Gorllewin Treffynnon
llun o Cyng Christine Jones

Cyng Christine Jones

Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaeth) ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol / Deputy Leader of the Council (Partnerships) & Cabinet Member for Social Services

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07510829041

Gwaith: christine.m.jones@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand
llun o Cyng Richard Lloyd

Cyng Richard Lloyd

Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio / Vice Chair of Planning Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 682480

Gwaith: richard.lloyd@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Saltney Ferry / Saltney Ferry
llun o Cyng Billy Mullin

Cyng Billy Mullin

Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau / Deputy Leader of the Council (Governance) & Cabinet Member for Corporate Management & Assets

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 531413

Ffôn symudol: 07952290249

Gwaith: billy.mullin@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn
llun o Cyng Ted Palmer

Cyng Ted Palmer

Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd / Chair of Clwyd Pension Fund Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 714984

Gwaith: ted.palmer@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell Central / Canol Treffynnon
llun o Cyng Michelle Perfect

Cyng Michelle Perfect

Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 763735

Gwaith: michelle.perfect@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Vicky Perfect

Cyng Vicky Perfect

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 733078

Ffôn symudol: 07891 730254

Gwaith: vicky.perfect@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
llun o Cyng Ian Roberts

Cyng Ian Roberts

Arweinydd y Grŵp Llafur; Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg / Leader of the Council and Cabinet Member for Education; Leader of the Labour Group

Gwaith: 01352 702105

Hafan: 01352 761584

Gwaith: ian.b.roberts@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell
llun o Cllr Kevin Rush

Cllr Kevin Rush

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07592 738458

Gwaith: kevin.rush@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Bagillt / Bagillt
llun o Cyng Mike Allport

Cyng Mike Allport

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 660796

Gwaith: mike.allport@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf
llun o Cyng Helen Brown

Cyng Helen Brown

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Ffôn symudol: 07497767981

Gwaith: helen.brown@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Hawarden: Aston / Penarlag: Aston
llun o Cyng Rob Davies

Cyng Rob Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 762613

Gwaith: robert.davies@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Bagillt / Bagillt
llun o Cyng Rosetta Dolphin

Cyng Rosetta Dolphin

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi / Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 713415

Ffôn symudol: 07412274922

Gwaith: rosetta.dolphin@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Greenfield / Maes Glas
llun o Cyng Carol Ellis

Cyng Carol Ellis

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 544906

Gwaith: carol.ellis@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley: Mountain / Bwcle: Mynydd
llun o Cyng Dennis Hutchinson

Cyng Dennis Hutchinson

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 543907

Ffôn symudol: 07966 405212

Gwaith: dennis.hutchinson@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin
llun o Cyng Richard Jones

Cyng Richard Jones

Cadeirydd Pwyllgor Adfer / Chair of Recovery Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546982

Gwaith: richard.jones@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre
llun o Cyng Dave Mackie

Cyng Dave Mackie

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 538241

Gwaith: david.mackie@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe
llun o Cyng Mike Peers

Cyng Mike Peers

Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol / Leader of the Independent Alliance Group

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 546115

Gwaith: mike.peers@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin
llun o Cyng Arnold Woolley

Cyng Arnold Woolley

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 549421

Gwaith: arnold.woolley@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre
llun o Cyng Jean S Davies

Cyng Jean S Davies

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA

Hafan: 07814115557

Gwaith: jean.davies@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain
llun o Cyng Adele Davies-Cooke

Cyng Adele Davies-Cooke

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 759034

Gwaith: adele.davies-cooke@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd
llun o Cyng Glyn Banks

Cyng Glyn Banks

Aelod Cabinet Strydlun / Cabinet Member for Streetscene

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01745 561641

Gwaith: glyn.banks@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd
llun o Cyng Marion Bateman

Cyng Marion Bateman

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol / Deputy Leader of the Independents Group

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 754510

Gwaith: marion.bateman@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Northop / Llaneurgain
llun o Cyng Mared Eastwood

Cyng Mared Eastwood

Is-gadeirydd Y Cyngor / Vice-Chair of the Council

c/o Civic & Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Ffôn symudol: 07860866710

Gwaith: mared.eastwood@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton
llun o Cyng Hilary McGuill

Cyng Hilary McGuill

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Social and Health Care Overview & Scrutiny Committee

c/o Civic & Members’ Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 757350

Gwaith: hilary.mcguill@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton
llun o Cyng Bernie Attridge

Cyng Bernie Attridge

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01244 812440

Gwaith: bernie.attridge@flintshire.gov.uk

Non Aligned / Amymochrol
(Non Aligned / Amymochrol)
Connah's Quay Central / Canol Cei Connah
llun o Cyng Chris Dolphin

Cyng Chris Dolphin

Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol; Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Governance & Audit Committee

c/o Civic and Members' Services, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR

Hafan: 01352 713415

Gwaith: chris.dolphin@flintshire.gov.uk

Non Aligned / Amymochrol
(Non Aligned / Amymochrol)
Whitford / Chwitffordd