Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 22ain Ebrill, 2024 11.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Ceri Shotton 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Helen Brown Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Pam Banks Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bill Crease
Cllr Gillian Brockley Committee Member Yn bresennol
Cllr Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cllr Geoff Collett Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mel Buckley
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr David Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr Dennis Hutchinson Committee Member Absennol
Cllr Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Dale Selvester Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Linda Thew Committee Member Yn bresennol
Cyng Mel Buckley Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Bill Crease Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Sean Bibby Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Debbie Owen Arsyllwr Yn bresennol