Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 3ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Ceri Shotton 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Helen Brown Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Pam Banks Committee Member Yn bresennol
Cllr Gillian Brockley Committee Member Yn bresennol
Cllr Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ted Palmer
Cyng Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bernie Attridge
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Dale Selvester Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thew Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ted Palmer Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Bill Crease Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Allan Marshall Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Arsyllwr Yn bresennol