Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Chwefror, 2024 10.00 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cyng Ryan McKeown Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Carolyn Preece Vice-Chair Yn bresennol
Cyng David Richardson Committee Member Yn bresennol
Cyng Linda Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Alasdair Ibbotson Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Sam Swash Arsyllwr Yn bresennol