Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Hydref, 2023 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Teresa Carberry Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Gillian Brockley
Cllr Bill Crease Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Glyn Banks
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Preece Is-Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mel Buckley
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Gillian Brockley Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Mel Buckley Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Lisa Allen Co-Optee Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng David Coggins Cogan Arsyllwr Yn bresennol