Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Medi, 2023 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Teresa Carberry Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Bill Crease Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Hilary McGuill
Cllr Carolyn Preece Vice-Chair Yn bresennol
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Lisa Allen Co-Optee Absennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Yn bresennol
Cyng Christine Jones Dirprwy Arweinydd Yn bresennol