Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10fed Hydref, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ron Davies
Cllr David Coggins Cogan Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Gladys Healey
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Dan Rose Committee Member Yn bresennol
Cllr Roy Wakelam Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Davies Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Gladys Healey Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng David Healey Aelod Cabinet Yn bresennol