Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Mehefin, 2024 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Hybrid meeting

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Sam Swash Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cyng Tina Claydon Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ryan McKeown
Cyng Carol Ellis Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Marion Bateman
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cllr Andy Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Fran Lister Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Roz Mansell Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bill Crease
Cyng Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Committee Member Yn bresennol
Cllr Debbie Owen Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Bill Crease Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Helen Brown Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Arsyllwr Yn bresennol