Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29ain Chwefror, 2024 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Arnold Woolley Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cyng Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Absennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Debbie Owen Committee Member Yn bresennol
Cyng Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol