Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Ionawr, 2024 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Arnold Woolley Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cyng Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Carol Ellis Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ian Hodge
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Absennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Debbie Owen Committee Member Yn bresennol
Cyng Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Hodge Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Arsyllwr Yn bresennol