Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Medi, 2023 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Hybrid meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Arnold Woolley Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cyng Bill Crease Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Jean S Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Absennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Debbie Owen Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bill Crease
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol