Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24ain Ionawr, 2024 10.00 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Allan Rainford Chairman Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Sally Ellis Co-Optee Yn bresennol
Brian Harvey Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Allan Marshall Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cyng Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cyng Linda Thomas Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Geoff Collett
Cyng Geoff Collett Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng David Coggins Cogan Arsyllwr Yn bresennol