Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 30ain Awst, 2023 9.30 am, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Lleoliad:   Cyfarfod hybrid

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ted Palmer Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Is-Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Sam Swash Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol
Steve Hibbert Co-Optee Yn bresennol
Cllr. Andrew Rutherford Co-Optee Yn bresennol
Cllr Gwyneth Ellis Co-Optee Yn bresennol
Cllr Anthony Wedlake Co-Optee Yn bresennol