Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 27ain Ebrill, 2023 9.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Hybrid meeting and zoom

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Robert Davies
Cllr Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cllr Tina Claydon Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Teresa Carberry
Cyng Jean S Davies Committee Member Absennol
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Absennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Debbie Owen Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Teresa Carberry Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol