Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27ain Chwefror, 2023 3.15 pm, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Remote attendance meeting

Cyswllt:    Nicola Gittins 01352 702345
E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol