Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Tachwedd, 2022 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Remote attendance meeting

Cyswllt:    Nicola Gittins 01352 702345
E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol