Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Tachwedd, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Ceri Shotton 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Bernie Attridge Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Helen Brown Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Pam Banks Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bernie Attridge
Cllr Gillian Brockley Committee Member Yn bresennol
Cllr Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng David Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Robert Davies
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Dale Selvester Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thew Committee Member Yn bresennol