Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 23ain Medi, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Bill Crease Committee Member Yn bresennol
Cyng Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Is-Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr Alasdair Ibbotson Committee Member Yn bresennol
Cllr Allan Marshall Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bernie Attridge
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Carolyn Preece
Cllr Sam Swash Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr Bernie Attridge Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Carolyn Preece Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cllr Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol