Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29ain Medi, 2022 2.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Remote attendance meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rob Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Gillian Brockley Committee Member Yn bresennol
Cllr David Coggins Cogan Committee Member Yn bresennol
Cllr Steve Copple Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cllr Alasdair Ibbotson Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cllr Roz Mansell Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Ted Palmer Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ryan McKeown
Cyng Michelle Perfect Dirprwy Arweinydd Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thew Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol
Cyng Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol fel dirprwy