Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 16eg Awst, 2022 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Remote meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol