Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14eg Tachwedd, 2022 10.00 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Sally Ellis Cadeirydd Yn bresennol
Allan Rainford Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Rev Brian Harvey Co-Optee Yn bresennol
Cllr Allan Marshall Committee Member Yn bresennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Absennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol