Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28ain Gorffennaf, 2022 12.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Bill Crease Committee Member Yn bresennol
Cyng Ron Davies Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ryan McKeown
Cllr Alasdair Ibbotson Committee Member Yn bresennol
Cllr Allan Marshall Committee Member Absennol
Cyng Mike Peers Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Bernie Attridge
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Sam Swash Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Absennol
Cyng Bernie Attridge Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Ryan McKeown Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Debbie Owen Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol