Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Gorffennaf, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Ceri Shotton / 01352 702305
E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Teresa Carberry Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Bill Crease Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mel Buckley
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr David Coggins Cogan
Cllr Carolyn Preece Vice-Chair Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Alasdair Ibbotson
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Absennol
Cllr Mel Buckley Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr David Coggins Cogan Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ted Palmer Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Richard Jones Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Mike Peers Llofnodwr Galw i Mewn Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Arsyllwr Yn bresennol
Cllr Alasdair Ibbotson Committee Member Yn bresennol fel dirprwy