Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Mehefin, 2022 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter (01325 702322)
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol