Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29ain Mehefin, 2022 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rosetta Dolphin Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol