Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Mawrth, 2023 2.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Rob Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Gillian Brockley Vice-Chair Yn bresennol
Cllr David Coggins Cogan Committee Member Yn bresennol
Cllr Steve Copple Committee Member Yn bresennol
Cyng Jean S Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cllr Alasdair Ibbotson Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Christine Jones
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cllr Roz Mansell Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thew Committee Member Yn bresennol
Cyng Arnold Woolley Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Bernie Attridge Committee Member Yn bresennol