Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Chwefror, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Dan Rose Committee Member Yn bresennol
Cllr Roy Wakelam Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol