Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10fed Ionawr, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Sharon Thomas / Maureen Potter 01352 702324 / 702322
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr David Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Mike Allport Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Dan Rose Committee Member Yn bresennol
Cllr Roy Wakelam Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng David Healey Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Helen Brown Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Carol Ellis Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Debbie Owen Arsyllwr Yn bresennol