Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9fed Ionawr, 2023 6.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Julia Hughes Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Teresa Carberry Committee Member Yn bresennol
David Wynn Davies Committee Member Yn bresennol
Jacqueline Guest Committee Member Ymddiheuriadau
Mark Morgan Is-Cadeirydd Ymddiheuriadau
Gill Murgatroyd Committee Member Yn bresennol
Ian Papworth Committee Member Yn bresennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol