Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 10.00 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Sally Ellis Cadeirydd Yn bresennol
Allan Rainford Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Yn bresennol
Cyng Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Rev Brian Harvey Co-Optee Yn bresennol
Cllr Allan Marshall Committee Member Yn bresennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Yn bresennol
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ted Palmer
Cyng Ted Palmer Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Andy Hughes Arsyllwr Yn bresennol