Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Lloyd Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Dave Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Ted Palmer Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Dan Rose Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol