Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2022 4.00 pm, SACRE Sir y Fflint

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Jan Kelly / 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Marion Bateman Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Adele Davies-Cooke Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Roz Mansell Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Debbie Owen Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Committee Member Ymddiheuriadau
Marina Parsons Committee Member Yn bresennol
Jennie Downes Committee Member Ymddiheuriadau
Wendy White Committee Member Disgwyliedig
John Morgan Committee Member Yn bresennol
Huw Powell-Davies Committee Member Disgwyliedig
Catherine McCormack Cadeirydd Ymddiheuriadau
Lyn Oakes Committee Member Yn bresennol
Julian Lewis Committee Member Ymddiheuriadau
Amira Mattar Committee Member Yn bresennol
Robert Hughes Committee Member Disgwyliedig