Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 9.30 am, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Ted Palmer Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Sam Swash Committee Member Yn bresennol
Cllr Antony Wren Committee Member Yn bresennol
Steve Hibbert Co-Optee Yn bresennol
Cllr. Andrew Rutherford Co-Optee Ymddiheuriadau
Cllr Gwyneth Ellis Co-Optee Ymddiheuriadau
Anthony Wedlake Co-Optee Yn bresennol