Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8fed Rhagfyr, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Hilary McGuill Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cllr Tina Claydon Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Jean S Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Rob Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Absennol
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Debbie Owen Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Ian Roberts Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Sean Bibby Arsyllwr Yn bresennol
Cyng David Healey Arsyllwr Yn bresennol