Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13eg Rhagfyr, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Lleoliad:   Hybrid Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng David Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng Mike Allport Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cyng Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cyng Mared Eastwood Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Hodge Committee Member Yn bresennol
Cyng Ray Hughes Committee Member Disgwyliedig
Cyng Richard Lloyd Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ryan McKeown
Cyng Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Dan Rose Committee Member Yn bresennol
Cllr Roy Wakelam Committee Member Yn bresennol
Cyng Ryan McKeown Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Sean Bibby Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng David Healey Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Dave Hughes Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol