Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5ed Awst, 2021 10.00 am, Pwyllgor Adfer

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Jones Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol