Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 3ydd Mawrth, 2022 10.00 am, Pwyllgor Adfer

Lleoliad:   Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt:    Janet Kelly on 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Jones Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Absennol
Cyng Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Absennol
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol