Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Ionawr, 2022 10.00 am, Pwyllgor Adfer

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Richard Jones Chairman Yn bresennol
Cyng Mike Allport Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cyng Helen Brown Committee Member Absennol
Cyng Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cyng Geoff Collett Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng David Healey Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Committee Member Yn bresennol
Cyng Joe Johnson Vice-Chair Yn bresennol
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cyng Vicky Perfect Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Martin White
Cllr Kevin Rush Committee Member Yn bresennol
Cllr Martin White Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Derek Butler Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Paul Johnson Aelod Cabinet Yn bresennol
Cllr Christine Jones Dirprwy Arweinydd Yn bresennol
Cllr Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol