Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Mehefin, 2022 2.00 pm, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Lleoliad:   Remote Meeting

Cyswllt:    Janet Kelly / 01352 702301
E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Helen Brown Committee Member Yn bresennol
Cllr Mel Buckley Committee Member Yn bresennol
Cllr Teresa Carberry Committee Member Yn bresennol
Cllr Tina Claydon Committee Member Yn bresennol
Cllr Bill Crease Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cyng Gladys Healey Committee Member Yn bresennol
Cllr Andy Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng Dennis Hutchinson Committee Member Disgwyliedig
Cyng Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Gina Maddison Committee Member Yn bresennol
Cllr Allan Marshall Committee Member Disgwyliedig
Cyng Hilary McGuill Committee Member Yn bresennol
Cllr Ryan McKeown Committee Member Disgwyliedig
Cllr Debbie Owen Committee Member Disgwyliedig
Cllr Andrew Parkhurst Committee Member Yn bresennol
Cyng Michelle Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Preece Committee Member Yn bresennol
Cllr David Richardson Committee Member Yn bresennol
Cllr Jason Shallcross Committee Member Yn bresennol
Cllr Linda Thomas Committee Member Yn bresennol
Lynn Bartlett Co-Optee Yn bresennol
Wendy White Co-Optee Ymddiheuriadau
Cyng Christine Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Ian Roberts Arweinydd Yn bresennol